Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce

Koła naukowe

Na Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej działają trzy studenckie koła naukowe:

Opiekun naukowy: dr inż. Sebastian Juszko s.juszko [at] pb.edu.pl

Przewodniczący: Radosław Lewoń radek.lewon [at] gmail.com

 

Serwis fb

Koło Naukowe Leśników rozpoczęło swoją działalność 30 marca 2010 r. skupiając studentów pasjonujących się  różnymi aspektami funkcjonowania lasu i leśnictwa, zainteresowanych badaniami z zakresu nauk leśnych i przyrodniczych. W ramach projektów Koła Naukowego jego członkowie zdobywają nowe umiejętności i wiedzę.

Cele działalności Koła Naukowego Leśników to:

  • pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności studentów w zakresie: botaniki, zoologii, edukacji leśnej oraz innych aspektów nauk leśnych i biologicznych, związanych z indywidualnymi zainteresowaniami studentów,
  • prace naukowo-badawcze pod opieką specjalistów z różnych dziedzin leśnictwa,
  • organizacja obozów naukowych, wyjazdów do instytutów badawczych oraz jednostek Lasów Państwowych,
  • udział w konferencjach, sympozjach, seminariach w kraju i za granicą,
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami realizującymi podobne cele i zadania.

W 2017 r. w ramach działalności Koła Naukowego odbyły się m.in.:

  • Warsztaty zielarskie,
  • Obóz naukowy w Suwalskim Parku Krajobrazowym nt.: Inwentaryzacja drzew – pomników przyrody na terenie Suwalskiego PK wraz z określeniem ich stanu zdrowotnego,
  • Seminarium Kół Naukowych Politechniki Białostockiej,
  • udział w Międzynarodowej Konferencji Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci, na której referat przedstawiony przez członka Koła uzyskał wyróżnienie.

W roku akademickim 2015/2016 Koło Naukowe Leśników ZWL PB prowadziło dwa projekty badawcze. Pierwszy z nich to „Znaczenie foliofagów dla ekosystemów leśnych z sosną zwyczajną Pinus sylvestris na terenie Nadleśnictwa Browsk” dotyczący monitoringu liczebności i jakości owadów żerujących na igłach sosny. Celem projektu było zapoznanie studentów z metodyką badań terenowych z zakresu entomologii, preparatyką a także organizacją kolekcji owadów. Badania były prowadzone na czterech stałych powierzchniach na terenie Puszczy Białowieskiej.

Kolejny projekt to „Badanie populacji wybranych ssaków drapieżnych”. Celem tego projektu było zapoznanie studentów Koła Naukowego z prowadzeniem badań terenowych z zakresu łowiectwa oraz zoologii. W ramach projektu prowadzone były systematyczne badania nad wybranymi gatunkami ssaków występujących w Puszczy Białowieskiej za pomocą obserwacji terenowych oraz fotopułapek.

opiekun naukowy: dr inż. Sławomir Snarski

Koło Naukowe Gospodarowania Środowiskiem od wielu lat bierze aktywny udział w seminariach dotyczącym rozwoju regionalnego w aspekcie strategii rozwoju województwa podlaskiego i możliwości wykorzystania środków finansowych UE. W ramach działalności Koła studenci biorą udział w spotkaniach dyskusyjnych z samorządami lokalnymi powiatu hajnowskiego i bielskiego w zakresie realizacji zadań publicznych. Diagnozie podlega zarówno zakres i efektywność realizacji tych zadań. Przedmiotem analiz jest także wykorzystanie potencjału turystycznego w rozwoju gospodarczym regionu.

Szczególny obszar zainteresowań to finansowanie zalesień w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ważnym aspektem działalności Koła jest analiza systemu nadzoru nad lasami prywatnymi. Członkowie koła brali udział w konferencji: „Nadzór nad lasami prywatnymi – problemy i oczekiwane efekty sprawowanego nadzoru”. Organizatorami konferencji byli: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Kolejnym obszarem zainteresowań Koła są odnawialne źródła energii. Uczestnicy z Koła Naukowego brali udział w konferencji: „Energetyka wiatrowa szansą rozwoju województwa podlaskiego”. Koordynatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwo Podlaskiego.

Koło Naukowe ,,Sylwan” zostało utworzone w czerwcu 2017 roku. Celem Koła Naukowego jest inicjowanie i pobudzanie studentów do rozwoju naukowego poprzez uczestnictwo w badaniach naukowych, konferencjach naukowych, sympozjach, jak również zamieszczanie najistotniejszych wyników badań w czasopismach naukowych, monografiach i innych wydawnictwach.

Poza wymienioną działalnością studenci koła naukowego nawiążą współpracę z innymi kołami naukowymi w Polsce, jak i za granicą, podejmą aktywny udział w promocji Wydziału i Politechniki Białostockiej, angażując się w prace społeczne na rzecz uczelni i środowiska.

Przewodnicząca Koła Naukowego ,,Sylwan” została wybrana Justyna Rogalska, zastępczynią – Joanna Maciorowska, sekretarzem – Roman Sołowianiuk. Opiekunem i założycielem koła jest dr hab. inż. Mikołaj Jalinik, prof. nadzw. PB. m.jalinik [at] pb.edu.pl

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.