sob. 17 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Summer Academy 2015
 
 
 
Studenci Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce wezmą udział w zajęciach międzynarodowej szkoły letniej w Criwen w Niemczech
 

Studenci  i pracownicy Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w  Hajnówce w dniach 30.08-08.09.2015 wezmą udział w międzynarodowej szkole letniej w Niemczech. Projekt jest efektem współpracy między 3 parkami narodowymi: Valley National Park (Brandenburgia, Niemcy), Białowieskim Parkiem Narodowym (Polska) i Belovezshskaya Pushcha (Białoruś) oraz 3 uczelniami  partnerskimi w regionach obszarów chronionych: Zamiejscowym Wydziałem Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce (ZWL PB), Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym w Mińsku (BSTU) i Uniwersytetem Zrównoważonego Rozwoju w  Eberswalde (HNEE).
Głównym celem projektu jest szerzenie wiedzy w zakresie ekologii, bioróżnorodności lasu i zarządzania obszarami chronionymi. Studenci będą  mogli określać charakterystyczne gatunki (flory i fauny) różnych ekosystemów. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zarządzania obszarami chronionymi, będą dyskutować i poddawać krytycznej analizie różnego rodzaju koncepcje ochrony i stosowanych praktyk ochrony w odniesieniu do sytuacji społeczno-gospodarczej w okolicy stref chronionych. Studentom towarzyszyć będą eksperci z: zoologii, botaniki i ekologii. Ćwiczenia praktyczne oraz grupowe zostaną przeprowadzone podczas różnych wycieczek do parków narodowych i  okolic.