śr. 21 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Informacje o studiach podyplomowych
 
 
 

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Pełna nazwa studiów podyplomowych

"Ochrona przyrody w lasach"

Organizatorzy

Politechnika Białostocka Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce,
Instytut Badawczy Leśnictwa

Adres

Kod, miasto, ulica

17-200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 8


tel., fax

(85) 682-95-00 ; (85) 682-95-09


e-mail

zwl.sekretariat@pb.edu.pl


www

www.zwl.pb.edu.pl/studia-podyplomowe.html

Rok rozpoczęcia działalności

2011

Kierownik studiów

dr hab. Elżbieta Malzahn, prof. IBL

Podstawowy cel studiów

Zapoznanie studentów z aktualną wiedzą w zakresie problematyki ochrony przyrody w lasach prawnie chronionych i gospodarczych.

Czas trwania

1. liczba semestrów (do wyboru)

2 semestry

3 semestry

2. liczba godzin zajęć:- ogółem

290

350

- wykładów

185

220

- ćwiczeń

105

130

- w tym ćwiczeń terenowych

96

111

Kryteria naboru

Według kolejności zgłoszeń

Limit miejsc

60

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, Fotografia (szt. 3) Kserokopia dowodu osobistego Kwestionariusz osobowy

Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

Miejsce składania dokumentów

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej,
17-200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 8, pokój nr 5

Termin przyjmowania zgłoszeń (od-do)

od 25 lipca do 23 września 2011

Termin rozpoczęcia zajęć w najbliższym cyklu

23 września 2011 r.

Kiedy (terminy zjazdów) i gdzie odbywają się zajęcia

do 10 zjazdów w semestrze (piątek-niedziela) Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

Pełny koszt uczestnictwa (zł)

W systemie 2-semestralnym - 4000 zł ;
w systemie 3-semestralnym - 5000 zł

Warunkiem ukończenia studiów jest

W systemie 2-semestralnym - zaliczenie przedmiotów;
w systemie 3-semestralnym - wykonanie i zaliczenie pracy dyplomowej

Ramowa tematyka zajęć

Ekologiczne aspekty ochrony przyrody w lasach, uwarunkowania prawne ochrony przyrody w lasach i zarządzaniu publicznym, zasady ochrony przyrody w systemach certyfikacji lasów, zbiorowiska leśne i ich uwarunkowania siedliskowe, obszary Natura 2000 (ochrona gatunkowa, siedliskowa, sposoby gospodarowania, plany zadań ochronnych i plany ochrony), praktyczne działania i problemy ochrony przyrody w lasach, chemia środowiska i ocena ryzyka ekologicznego, edukacja środowiskowa w systemie zintregrowanym.

Kwalifikacje wykładowców

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Zamiejscowego Wydziału Leśnego PB, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Uniwersytetu w Białymstoku oraz zaproszeni specjaliści z SGGW, Regionalnej Dyrekcji LP i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

Informacje dodatkowe

Jeden zjazd w semestrze pierwszym odbędzie się w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.

plik
 
Studia podyplomowe - pliki do pobrania