pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Samorząd Studencki
 
 
 
Skład samorządu Studenckiego:
 

Poczta elektroniczna Samorządu Studentów ZWL w Hajnówce

zwl@

  • Przewodniczący: Mateusz Maksymiuk

Kontakt: mateusz.maksymiuk1995@wp.pl

tel.


  • Zastępca Przewodniczącego: Paweł Zalewski

Kontakt:

  • Sekretarz: Adam Wasilewski

Kontakt:


  • Skarbnik: Sylwia Puchalska

Kontakt:


  • Członek zwykły: Paulina Paszko
Kontakt:

DYŻURY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
(pokój nr 25 budynek B)

Piątek

0900 - 1200