pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa \"Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych\"
 
 
 
 
ROK 2016
 
 
 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych"

Już po raz trzeci we wrześniu w Białowieskim Parku Narodowym odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”. Jej uczestnicy: naukowcy, eksperci, samorządowcy i przedsiębiorcy stworzą wyjątkową przestrzeń dialogu na temat możliwości rozwoju turystyki na obszarach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i kulturowych. Planowany jest udział reprezentantów najważniejszych ośrodków naukowych z kraju i z zagranicy, którzy będą prezentować wyniki swoich badań podczas zaproponowanych w programie sesji merytorycznych. Panele eksperckie i study tour po obszarach przyrodniczo cennych umożliwią uczestnikom konferencji interesującą dyskusję o problemach i propozycjach rozwiązań praktycznych.

Tradycyjnie konferencja odbędzie się Białowieskim Parku Narodowym w dniach 22-23-24 września 2016 roku. Jej organizatorami są: Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej, Instytut Kronenberga, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Hajnówce oraz Polskie Towarzystwo Agrofizyczne. Konferencja odbędzie się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego i Rektora Politechniki Białostockiej.

Głównym założeniem organizatorów III MKN „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” jest dopasowanie tematyki sesji merytorycznych do zdiagnozowanych problemów rozwoju społecznego i gospodarczego obszarów przyrodniczo cennych i aktualnej sytuacji związanej ze strategicznymi dylematami na temat możliwości wsparcia dla tych obszarów. Należy założyć, że tegoroczna konferencja przyniesie wiele refleksji na temat wzajemnych powiązań i relacji między ośrodkami naukowymi, instytucjami ochrony przyrody, samorządami i przedsiębiorstwami działającymi w sferze turystyki.

Tematami dyskusji i paneli będę zagadnienia wielofunkcyjności obszarów przyrodniczo cennych oraz poszukiwanie dobrych praktyk w obszarach zarządzania zasobami i rozwijania przedsiębiorczości.  Szczególnym obszarem dyskusji będzie gospodarka leśna w kontekście zasad rozwoju zrównoważonego, planowania zintegrowanego i zachowania bioróżnorodności na chronionych obszarach leśnych. Niezwykle istotnymi tematami będą również: rewitalizacja miast turystycznych, uwarunkowania wprowadzania OZE na obszarach przyrodniczo cennych oraz współpraca transgraniczna. Podczas konferencji po raz pierwszy zostaną wręczone Nagrody Kronenberga „Biznes - Środowisko – Dziedzictwo”. Laureatami nagród zostaną przedsiębiorstwa i samorządy, które realizują swoje działania z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Konferencja jest najważniejszym w Polsce północno – wschodniej i jednym z nielicznych tego typu cyklicznym wydarzeniem naukowym poświęconym gospodarowaniu i ochronie obszarów przyrodniczo cennych. Z tego też względu przygotowywanym spotkaniu organizatorzy widzą potrzebę debaty w kontekście przyszłości i poszukiwania wniosków i rekomendacji dla nowych rozwiązań systemowych.