śr. 21 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa \"Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych\"
 
     - 
 
 
 
 
Relacja z MKN „Metody fizyczne w badaniu środowiska rolno-spożywczego i leśnego”
 
 
 
Relacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Metody fizyczne w badaniu środowiska rolno-spożywczego i leśnego”
 

W dniach 9-11 września w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym Malinówka Wielka przy Nadleśnictwie Ełk odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Metody fizyczne w badaniu środowiska rolno-spożywczego i leśnego” / „Physical methods in the study of the agri-food and forestry environment”. Konferencja została dofinansowana przez Polską Akademię Nauki.

Organizatorami konferencji byli:

  • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne: Oddział Olsztyński i Oddział Podlaski
  • Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce
  • Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej , Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej
  • Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań, Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

W skład komitetu organizacyjnego weszli:

Dr hab. inż. Sławomir Bakier – przewodniczący,

Dr hab. inż. Stanisław Konopka - sekretarz ds. naukowych,

Dr inż. Sławomir Obidziński -v-ce przewodniczący,

Mgr inż. Krzysztof Miastkowski – obsługa informacyjna,

Ewelina Bajko – biuro konferencyjne,

Magdalena Joka – biuro konferencyjne,

Ewelina Kolankowska – biuro konferencyjne,

Renata Urbańska-Gizińska – biuro konferencyjne.

Wśród zaproszonych gości byli Prorektor ds. Nauki Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż Jan Dorosz, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inzynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Józefa Wiater, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ryszard Ziemblicki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ełk Marek Edmund Mądrzak

W konferencji wzięło udział 57 uczestników w tym dwóch gości z zagranicy w z Permskiego Państwowego Narodowego Uniwersytetu Badawczego z Rosji – Paweł Sannikov i Dimitrii Andreev.

W ramach sesji plenarnych wygłoszono 4 rferaty plenarne:

  • Edward Rój: Ekstrakcja biomasy nadkrytycznym CO2 jako innowacyjna technologia w przemyśle rolno-spożywczym i leśnym.
  • Adam Lipiński: Innowacyjne rozwiązania w technice siewu nasion.
  • Bohdan Dobrzański: Ananasy - produkcja, właściwości fizyczne i wartość odżywcza.
  • Jan Godlewski: Radiestezyjne metody oceny środowiska.

W sesjach referatowych wygłoszono 24 doniesienia naukowe zaś w sesji posterowej 27 doniesień w postaci 5 minutowych referatów. W sumie przedstawione doniesienia są efektem prac 84 współautorów biorących udział w badaniach.

Poza obradami naukowymi uczestnicy konferencji mieli możliwość pokłębienia swojej wiedzy na temat hodowli naturalnej i zamkniętej jelenia szlachetnego w ramach sesji wyjazdowej oraz poznania tradycji myśliwskich.

Komitet naukowy konferencji wyróżnił kilka z pośród prezentowanych referatów za szczególne walory naukowe i ciekawą prezentację:

Anna Dobosz, Marek Sikora, Greta Adamczyk, Magdalena Krystyjan, Edyta Maja Kutyła-Kupidura, Piotr Tomasik, Renata Sabat, Anna Wywrocka-Gurgul: Czy można otrzymać kleiki o właściwościach reologicznych skrobi utlenionej poprzez mieszanie naturalnych hydrokoloidów polisacharydowych?

Małgorzata Serowik, Krzysztof Lech: Wpływ metody i parametrów suszenia płatków róży na barwę naparu i jego właściwości przeciwutleniające.

Wiesław Załuska, Joanna Piotrowska – Woroniak: Badania wpływu poziomego gruntowego wymiennika ciepła na zmianę warunków agrotermicznych gruntu w północno-wschodniej Polsce.

Katarzyna Samborska, Anna Kamińska-Dwórznicka, Dorota Witrowa-Rajchert, Sławomir Bakier, Krzysztof Miastkowski: Badanie wpływu obróbki wstępnej miodu za pomocą ultrafiltracji na przebieg procesu suszenia rozpyłowego oraz właściwości otrzymanych proszków.

 
galeria
 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Metody fizyczne w badaniu środowiska rolno-spożywczego i leśnego” Malinówka 09.09-11.09.2015