pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Opiekunowie dydaktyczni
 
 
 

Obowiązkiem opiekuna dydaktycznego jest udzielanie pomocy w sprawach, z którymi zwracają się do niego studenci, a w szczególności:

  • zapoznanie studentów ze strukturą uczelni,

  • informowanie o prawach i obowiązkach studenta, wynikających z  regulaminu,

  • informowanie o zasadach funkcjonowania systemu punktowego w uczelni,

  • doradztwo w wyborze przedmiotów obieralnych lub specjalności,

  • informowanie o istnieniu procedur odwoławczych w sprawach konfliktowych i spornych.

Opiekunami dydaktycznymi w roku akademickim 2017/2018 są:

Rok studiów Studia dzienne Studia zaoczne

I

Leśnictwo

dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka j.pietrzak@pb.edu.pl

dr Ewa Zapora e.zapora@pb.edu.pl

II

Leśnictwo

dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka j.pietrzak@pb.edu.pl

dr inż. Małgorzata Rauba m.rauba@pb.edu.pl

III

Leśnictwo

dr hab. inż. Mikołaj Jalinik m.jalinik@pb.edu.pl

dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka j.pietrzak@pb.edu.pl

IV

Leśnictwo

dr inż. Małgorzata Rauba m.rauba@pb.edu.pl

dr inż. Sebastian Juszko s.juszko@pb.edu.pl

W razie pytań lub problemów proszę się kontaktować z opiekunem dydaktycznym odpowiednim dla konkretnego roku studiów.