sob. 17 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Laboratorium Monitoringu Środowiska Leśnego
 
 
 
W skład Laboratorium Monitoringu Środowiska Leśnego wchodzą:
 

 1. Pracownia Genetyki.
 2. Pracownia Ochrony Środowiska.

Profil badań:

 • analizy dotyczące identyfikacji wpływu czynników antropogenicznych na funkcjonowanie przyrodniczo cennych ekosystemów
 • inwentaryzacja porostów na terenie Puszczy Białowieskiej oraz Puszczy Knyszyńskiej
 • inwentaryzacja roślin użytkowych i leczniczych na wybranych terenach
 • analizy stanu czystości powietrza metodą transplantacji plech porostowych
 • ocena stanu czystości wód powierzchniowych cieków wodnych rzek: Narew, Leśna Prawa, Rospuda, Hańcza, Biebrza, Łutownia
 • badanie właściwości fizykochemicznych wybranych źródlisk Puszczy Knyszyńskiej
 • badania pokrewieństwa genetycznego (filogeneza) odmian i gatunków,
 • badania nad identyfikacją patogenów grzybowych, w tym molekularnej diagnostyki gatunków endemicznych
 • identyfikacja genetyczna drzew i mikroorganizmów
 • określanie struktury genetycznej populacji
 • badania migracji przestrzennej gatunku i przepływu genów w populacji zawartej w DNA

Aparatura:

 • chromatograf jonowy
 • mikroskop fluorescencyjny
 • przenośny przepływomierz ultradźwiękowy
 • wirówka laboratoryjna z chłodzeniem
 • dejonizator wody
 • komora laminarna do replikacji PCR i preparatyki DNA
 • komora laminarna do obróbki próbek z patogenów grzybowych
 • spektrofotometr do oceny jakości i ilości DNA
 • homogenizator
 • aparat do elektroforezy żelowej
 • zamrażarka niskotemperaturowa
 • termocykler
 • system analizy komputerowej do archiwizacji danych
 • automatyczny kapilarny sekwanator
 • ph-metr stołowy
 • waga precyzyjna