śr. 21 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Konkurs wiedzy przyrodniczo-leśnej
 
 
 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZO-LEŚNEJ

na Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej jest konkursem o indeks na kierunek leśnictwo prowadzony na Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce.

W roku szkolnym 2015/2016 odbędzie się pierwsza edycja tego konkursu. Organizatorem jest Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce .

Celem Konkursu jest propagowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu przyrody i jej ochrony, wiedzy o lesie a także z zakresu biologii, ekologii oraz chemii.

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach.

Do Etapu I dopuszczeni zostaną uczniowie, którzy prześlą formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://zwl.pb.edu.pl/ w terminie określonym w harmonogramie wraz z Pracą Konkursową, na dowolnie wybrany przez siebie temat związany ze środowiskiem leśnym w terminie podanym w harmonogramie (do 17 marca 2016 roku) na adres Organizatora lub na e-mail: zwl.konkurs@pb.edu.pl.

Po zakończeniu I Etapu Konkursu Komisja spośród nich wybierze najbardziej kreatywne i poprawne merytorycznie prace, uwzględniając ich oryginalność oraz walory estetyczne.

Ogłoszenie wyników etapu I nastąpi w dniu 31 marca 2016 roku.

Uczestnicy będący autorami wybranych prac zostaną zakwalifikowani przez Komisję do Etapu II. Lista osób zakwalifikowanych do Etapu II zostanie podana na stronie http://zwl.pb.edu.pl/ oraz zostanie przesłana dla uczestników Konkursu drogą elektroniczną i pocztową.

Etap II Konkursu odbędzie się na Zamiejscowym Wydziale Leśnym PB w Hajnówce (25 czerwca 2016 roku) i będzie polegał na rozwiązaniu przez uczestników testu obejmującego zagadnienia z zakresu przyrody i jej ochrony, wiedzy o lesie, biologii, ekologii oraz chemii.

Etap III Konkursu odbędzie się bezpośrednio po Etapie II i będzie polegał na przeprowadzeniu indywidualnej rozmowy z uczestnikiem Konkursu z zakresu przyrody i jej ochrony, wiedzy o lesie, biologii, ekologii oraz chemii przez Komisję Konkursową.

Laureaci konkursu uzyskują prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na kierunku leśnictwo w Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce z pominięciem konkursu świadectw pod warunkiem, że w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji w roku zdania egzaminu maturalnego:

  • zapiszą się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
  • złożą komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem dokumentu wydanego przez Organizatora Konkursu poświadczającego uzyskanie statusu Laureata.

Oprac: dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka

1. HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY PRZYRODNICZO

2. Regulamin

3. Formularz zgłoszeniowy