pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Informacje ogólne
 
 
 

Studia
Wydział prowadzi na poziomie wyższych studiów zawodowych studia inżynierskie na kierunku leśnictwo o specjalności gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych. Studia prowadzone są w systemie dziennym i zaocznym. Studia w Zamiejscowym Wydziale Leśnym w Hajnówce trwają 3,5 roku (7 semestrów). Program kształcenia, uwzględnia wymogi minimum programowego dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Leśnictwo (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.2007r., załącznik nr 60).

Program kształcenia spełnia wymogi minimum programowego dla kierunku Ochrona środowiska (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 25/00 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2000 r.) oraz oddaje specyfikę specjalności. Stanowi samoistną propozycję edukacyjną, dającą absolwentom tych studiów przygotowanie do wykonywania zawodu, a zarazem umożliwia kontynuowanie nauki na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich prowadzonych:

a) na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Kierunek: Ochrona środowiska
Studia zaoczne uzupełniające magisterskie o specjalności:


systemy ochrony wody, powietrza, gleby i krajobrazu,

kształtowanie i ochrona środowiska rolniczego.
b) na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej
Kierunek: Zarządzanie i marketing
Specjalności:
informatyka gospodarcza,

finanse i rachunkowość,

zarządzanie publiczne,

zarządzanie przedsiębiorstwem,

zarządzanie w handlu zagranicznym,
zarządzanie turystyką.