sob. 17 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Struktura wydziału
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Strategia rozwoju wydziału
 
 
 
 
 
 
Historia
 
 
 

Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce został utworzony w 2000 roku dzięki wspólnym staraniom Politechniki Białostockiej oraz samorządu hajnowskiego. Swoją działalność rozpoczął w 2002 roku. W latach 2002-2008 Wydziałem kierowała dr hab. inż. Elżbieta Malzahn prof. PB. W tym okresie Wydział kształcił studentów na kierunku Ochrona środowiska o specjalności gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych.
Od 2008 roku został uruchomiony kierunek Leśnictwo na studiach inżynierskich, a od 01 marca 2011 wydział został przekształcony na Zamiejscowy Wydział Leśny.

Przekształcenie Wydziału:
W dniu 28 października 2010 roku Senat Politechniki Białostockiej podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Wydziału w Hajnówce. Z dniem 01 marca 2011 roku Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce zostanie przekształcony w Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce.