pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Dla studentów wyjeżdżających
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Podczas pobytu
 
     - 
 
     - 
 
*  
Dla studentów wracających
 
     - 
 
*  
Relacje z wyjazdów Erasmus
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Information for foreign students
 
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
Erasmus - Aktualności
 
 
 
Rekrutacja na wyjazd w ramach ERASMUS
 

Rekrutacja na wyjazd w ramach ERASMUS+ na semestr letni 2015/16 dla studentów PB studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wystartowała!

Aby wyjechać trzeba (w momencie wyjazdu) być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia.

Już można zapisać się na egzamin z języka angielskiego (poziom B1) lub przynieść dokument z listy do BWM: www.erasmus.pb.edu.pl/wymagania-jezykowe/

TERMIN EGZAMINU TO 27.10. 2015 (godzina 17:00), aula 23C - Wydział Informatyki

ZAPISY: m.opacka@pb.edu.pl do 26.10.2015 (godzina 12:00)
PODAJ: imię, nazwisko, rok studiów, wydział, kierunek/specjalność, telefon, adres e-mail, planowany kraj/kraje docelowy, wyjazd w sem. letnim 2015/16 lub zimowym 2016/2017.

WYNIK EGZAMINU JEST WAŻNY NA WYJAZD W SEM. LETNIM 2015/16 i W SEM. ZIMOWYM 2016/17.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów potwierdzających kompetencje językowe do 26.10.2015 w:

Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (BWM), ul. Wiejska 45A, Budynek Wydziału Informatyki, pokój nr 1/1C www.erasmus.pb.edu.pl

Rekrutacja dotyczy wyjazdu w semestrze letnim 2015/16, więc przyjmowane są wyłącznie dokumenty związane z tym terminem.

Stypendyści programu LLP ERASMUS oraz ERASMUS+ w ANKIECIE KANDYDATA wpisują 100%!

To takie proste! Czas na działanie!

W KAŻDYM CYKLU STUDIÓW MOŻNA WYJECHAĆ NA 12 MIESIĘCY!

ETAPY REKRUTACJI:

1. KWALIFIKACJE JĘZYKOWE:

- zapisz się mailowo na pisemny egzamin z języka angielskiego i przystąp do niego 27.10.2015

lub

- do 26.10.2015 przynieś dokument do BWM potwierdzający znajomość języka.

2. 02.11.2015 BWM OGŁOSI WYNIKI EGZAMINU (na stronie internetowej).

3. WYPEŁNIJ ANKIETĘ KANDYDATA, podpisz ją i zanieś do koordynatora wydziałowego PB w ustalonym przez niego terminie.

4. 10.11.2015 KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY OGŁOSI WSTĘPNĄ LISTĘ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONKRETNEJ UCZELNI. Ostateczna lista powstanie jak tylko będzie dostępna informacja o wysokości środków przyznanych Uczelni.

5. SPRAWDŹ NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAGRANICZNEJ UCZELNI DOCELOWEJ jaki jest ostateczny termin aplikowania (deadline).

6. CO NAJMNIEJ NA TYDZIEŃ PRZED KOŃCEM TEGO TERMINU PRZYNIEŚ DO BWM KOMPLET DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH DO WYSŁANIA z podpisami Koordynatora wydziałowego (druk LA z naszej strony ze zdjęciem-obowiązkowo!, inne dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną). Niektóre uczelnie stosują aplikację on-line!