pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Dziekanat
 
 
 

Godziny przyjęć studentów w dziekanacie:

STUDIA STACJONARNE

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Nieczynny
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
Nieczynny

ZJAZDY STUDIA NIESTACJONARNE

Piątek    13:00  – 17:00
Sobota    08:00  – 15:00

Do Dziekanatu wchodzić pojedynczo!!!

Kontakt:

tel. (85) 682 95 01
e-mail: zwl.dziekanat@pb.edu.pl


Pomoc materialna


Ogłoszenie dotyczące prac dyplomowych
i egzaminu dyplomowego


800 - 1300

800 - 1300