sob. 17 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Budowa CNB ZWL PB
 
 
 
 
 
Centrum Naukowo-Badawcze ZWL
 
 
 

W Centrum Naukowo-Badawczym Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce znajdą się cztery nowe laboratoria.

W nowo powstałym Laboratorium fotodetekcji i komputerowej analizy obrazu naukowcy będą mogli np. analizować obiekty przyrodnicze z wykorzystaniem termowizji oraz monitorować środowisko leśne pod kątem ochrony przyrody. Znajdzie się tu serwer map GPS i kamery CCD oraz termowizyjne, z których uzyskiwane obrazy będą analizowane z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do komputerowej analizy obrazu np. Multiscan.

Badania systematyczne nad wybranymi grupami owadów występujących na Podlasiu będą prowadzone w Laboratorium entomologii. W szczególności będą one dotyczyć chrząszczy (Coleoptera) związanych ze środowiskiem podkorowym, z dziuplami żywych drzew i z silnie rozłożonym drewnem martwych drzew występujących masowo na terenie Puszczy Białowieskiej. Utworzona zostanie kolekcja owadów Województwa Podlaskiego.

Drewno nie jest jedynym materiałem pozyskiwanym w lasach. I właśnie te inne surowce będą badane w Laboratorium ubocznych produktów leśnychNaukowcy będą np. pozyskiwać różne substancje lecznicze na bazie grzybów i roślin naczyniowych, wykorzystując przy tym ekologiczne metody ich wydzielania takie jak ekstrakcja za pomocą ditlenku węgla w warunkach nadkrytycznych. Kolejną fazę badań stanowić będzie analiza właściwości fizykochemiczne tych produktów a także optymalizacja metod wydzielania.

W Laboratorium genetycznym prowadzone będą badania pokrewieństwa genetycznego (filogeneza) odmian i gatunków, badania nad identyfikacją patogenów grzybowych między innymi z rodzaju Phytophthora, w tym molekularnej diagnostyki gatunków endemicznych, identyfikacją genetyczną drzew i mikroorganizmów, określaniem struktury genetycznej populacji, badania nt. migracji przestrzennej gatunku i przepływu genów w populacji zawartej w DNA.

Dzięki modernizacji Pracowni środowiska leśnego powstanie Laboratorium monitoringu środowiska leśnego, które pozwoli naukowcom na rozszerzenie badań dotyczących identyfikacji wpływu czynników antropogenicznych na funkcjonowanie przyrodniczo cennych ekosystemów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Zamiejscowego Wydziału Leśnego PB w Hajnówce.

Nowa inwestycja ZWL w Hajnówce to część projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W ramach projektu modernizowane są obecnie trzy wydziały PB: oprócz ZWL, Wydział Mechaniczny i Wydział Elektryczny. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 29,82 mln , dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 26,83 mln zł, a jego zakończenie przewidziano na czerwiec przyszłego roku. Umowa na budowę nowego budynku ZWL opiewa na kwotę blisko 4,4 mln zł, a koszt wyposażenia laboratoriów szacowany jest na blisko 3,14 mln zł.