sob. 17 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Struktura wydziału
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Strategia rozwoju wydziału
 
 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Zwierzęta w naturze i kulturze
 

Człowiek od wieków związany jest ze światem zwierząt. Z jednej strony czerpie z niego zaspakajając swoje różnorodne potrzeby, z drugiej zaś zmaga się z nim szukając miejsca dla siebie.

Życie w bliskości dzikich zwierząt pozostawiło ślady w przekazach ludowych, budując zbiorowe wyobrażenia i stereotypy. W ten sposób lis stał się synonimem człowieka przebiegłego, a żubra, czy tura utożsamiano z potęgą natury.

Rozwój cywilizacji sprawił, że odsunęliśmy się od zwierząt a wiedza na temat ich behawioru stała się domeną naukowców.

Już po raz trzeci na Zamiejscowym Wydziale Leśnym PB w Hajnówce odbędzie się seminarium naukowe łączące specjalistów z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych.

Dwie poprzednie edycje z lat 2015 i 2016, przypominały o złożonych losach mieszkańców Puszczy Białowieskiej i samego lasu w burzliwym okresie II wojny światowej.

Organizatorzy kolejnego spotkania, zaplanowanego na 15 marca (środa) 2017 roku, proponują podjąć temat relacji ludzi z dzikimi zwierzętami, które pozostawiły trwały ślad w kulturze. Naszym celem jest skonfrontowanie zwyczajowego obrazu dzikich zwierząt z wiedzą naukową na ich temat.

Uczestnikami seminarium będą studenci Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce i pracownicy Wydziału oraz  zaproszeni goście (Nadleśnictwo Hajnówka, N. Białowieża, N. Browsk, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, burmistrz Hajnówki, Starosta powiatowy, kapelani, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dyrektorzy szkół w Hajnówce i Białowieży i może także nieliczni uczniowie).

Program seminarium „Zwierzęta w naturze i kulturze”

15. 03. 2017 w Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce
ul. J. Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka

10-10:15 Powitanie gości

10:15- 10:25 Zachowania stadne i indywidualne żubrów żyjących na wolności
(dr Katarzyna Daleszczyk, Białowieski Park Narodowy)

10:25-10:45 Czy wilka należy się bać? Trudne relacje miedzy wilkiem aczłowiekiem
(dr Tomasz Borowik Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży)

10:45-11:05 Lis i borsuk – nieznane aspekty zachowania w naturze
(dr inż. Sebastian Juszko, Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce)

10:05- 11:15 Dyskusja

11:15 – 11: 45 Przerwa kawowa

11:45-12:02 Zwierzęta w bajkach podlaskich
(dr Ewa Pirożnikow, Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce)

12:25 O pochodzeniu zwierząt w litewskiej kulturze ludowej
(mgr Bogusław Kosel, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)

12:25- 12:45 Charaktery zwierząt w rosyjskich i syberyjskich bajkach
(dr Wiera Winigorowa)

12:45-13:05 Obrazy dzikich zwierząt w kulturze polskiej
(dr hab. inż. Sławomir Bakier prof. PB Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce)

13:05 – 13:20 Sprawozdanie z imprez towarzyszących Seminarium

13: 20 -13:30 Dyskusja