sob. 17 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Struktura wydziału
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Strategia rozwoju wydziału
 
 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Współpraca Politechniki Białostockiej ze szkołami średnimi w powiecie hajnowskim
 

Umowę o współpracy podpisali 10 lutego 2015r. Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis oraz Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. Dzięki temu możliwa będzie współpraca uczelni z trzema szkołami prowadzonymi przez powiat: Zespołem Szkół Ogólnokształcących, Zespołem Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego oraz Zespołem Szkół Zawodowych w Hajnówce. Umowa obejmuje „współpracę w zakresie doskonalenia i wymiany wiedzy oraz doświadczeń, które w szczególności przyczyniają się do popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni i wspólnoty samorządowej”.

Uczniowie z Hajnówki będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach popularyzujących nauki ścisłe i techniczne oraz w zajęciach laboratoryjnych czy warsztatowych z wykorzystaniem bazy dydaktycznej Uczelni. Pracownicy uczelni będą mogli prowadzić zajęcia pozalekcyjne w szkołach z przedmiotów ścisłych.

Obie strony (Powiat i Uczelnia) maja podejmować działania na rzecz rozwijania zainteresowań naukami ścisłymi i technicznymi wśród uczniów poprzez specjalne zajęcia, pokazy i konkursy prowadzone przez studentów reprezentujących koła naukowe Uczelni.

Umowa została podpisana w bibliotece Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce, który stał się trwałym i ważnym elementem życia powiatu hajnowskiego.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia Politechnika Białostocka zawarła podobną umowę ze Starostą Bielskim Sławomirem Jerzym Snarskim (28 stycznia 2015 roku).

Foto: M. Smyk