pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Struktura wydziału
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Strategia rozwoju wydziału
 
 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Grant z konkursu OPUS 12 dla prof. dr hab. Walerija Isidorowa z ZWL PB
 

Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie OPUS 12 znalazły się dwa z Politechniki Białostockiej.

Pierwszy jest autorstwa dr hab. Doroty Mozyrskiej i jej zespołu badawczego z Wydziału Informatyki PB. Grant zatytułowany "Dyskretne sterowanie typu PID zmiennych niecałkowitych rzędów" uplasował się na 6 miejscu listy rankingowej panelu ST7 (do finansowania zakwalifikowano 15 projektów).

Drugi projekt w konkursie Opus 12, panel NZ7 to "Badania nad składem chemicznym i mechanizmami działania przeciwnowotworowego ekstraktów z pączków brzozy białej i wyizolowanych z nich substancji" prof. dr hab. Walerija Isidorowa z Zamiejscowego Wydziału Leśnego PB. Kwota dofinansowania to 678 tys. złotych. Celem projektu jest szczegółowe oznaczanie składu chemicznego pączków pospolitych brzozy brodawkowatej i brzozy omszonej, a także badania zawartych w nich substancji, szczególnie w kierunku aktywności przeciwnowotworowej. Pączki brzóz, w ocenie specjalistów, to bardzo dobrze zapowiadający się surowiec roślinny, źródło nowych bezpiecznych dla człowieka substancji leczniczych pochodzenia roślinnego. Nowatorski charakter projektu naukowców z Politechniki Białostockiej polega przede wszystkim na oznaczaniu składu chemicznego szerokiego kręgu metabolitów: jak najbardziej lotnych, wydzielanych pąkami do fazy gazowej, tak i średnio lotnych (głównie terpenoidy), mało lotnych (flawonoidy) i nielotnych. Ostatnia grupa pierwotnych (cukry, tłuszcze) i wtórnych (alkohole i kwasy cukrowe, glikozydy i proantocyanidyny) metabolitów pączków brzóz dotychczas nie była badana. Cechy nowatorskie będzie mieć także podejście do badań przeciwnowotworowej aktywności: oprócz testów z wykorzystaniem "surowych" ekstraktów i poszczególnych substancji będą wykonane badania właściwości antynowotworowych wyizolowanych frakcji, wytypowanych do tych badań na podstawie ich składu chemicznego. Celem tych testów będzie wykrycie kombinacji czynnych substancji o wysokiej aktywności, w odniesieniu do poszczególnych form komórek nowotworowych. Dokładne określenie ich struktury chemicznej i analiza ilościowa ułatwi dalsze badania zmierzające do wykazania innych typów aktywności, a co za tym idzie możliwości terapeutycznych pączków brzóz.