sob. 17 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Struktura wydziału
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Strategia rozwoju wydziału
 
 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Dzień Wydziału Leśnego
 

Specjalną prezentację wydziału oraz zajęcia warsztatowe przygotowali dla uczniów Technikum Leśnego w Białowieży pracownicy Zamiejscowego Wydziału Leśnego. To wszystko w ramach „Dni Wydziału Leśnego”.

Dziś, 29 listopada, przyszli leśnicy mogli wziąć udział w kilku specjalistycznych  zajęciach. Dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka przybliżyła uczniom sylwetki wybitnych leśników polskich. Z kolei dr inż. Sebastian Juszko uczył, w jaki sposób wyceniać trofea łowieckie oraz oceniać wiek wybranych gatunków. Dr Ewa Pierożnikow zaprezentowała zasady i techniki posługiwania się mikroskopem. Dr inż. Michał Małmyszko, leśniczy z Leśnictwa Czechy, opowiedział o kornikach i owadach chronionych. Uczniowie mogli też wziąć udział w warsztatach fitopatologicznych prowadzonych przez Marka Wołkowyckiego.

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce kształci studentów na kierunku leśnictwo,  specjalność gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych. Obecnie na Wydziale studiuje 226 studentów z czego 85 osób na studiach stacjonarnych oraz 141 osób na niestacjonarnych. Od listopada 2015  roku studenci  mają możliwość korzystania z laboratoriów i sali wykładowej w nowoczesnym Centrum Naukowo-Badawczym ZWL.

Foto: M. Smyk