sob. 17 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Struktura wydziału
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Strategia rozwoju wydziału
 
 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Fotoreportaż z Seminarium \"Zwierzęta w naturze i kulturze\"
 

15 marca (środa) 2017 roku, na Zamejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej odbyło się seminarium "Zwierzęta w naturze i kulturze". Uczestnicy podjęli temat relacji ludzi z dzikimi zwierzętami, które pozostawiły trwały ślad w kulturze. Celem seminarium było skonfrontowanie zwyczajowego obrazu dzikich zwierząt z wiedzą naukową na ich temat.

Zebranych gości powitał dr hab. inż. Sławomir Bakier prof. PB - Dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce.

Wśród słuchaczy byli przedstawiciele samorządów – w tym Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska, przedstawiciele nadleśnictw, BPN, Biblioteki Miejskiej w Hajnówce, Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, studenci Politechniki, uczniowie Technikum Leśnego. Miłym akcentem seminarium było wręczenie przez Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział Podlaski Jerzego Ickiewicza pamiątkowych medali gratulacyjnych. Pamiątkowe medale otrzymali Dziekan ZWL PB dr hab. inż. Sławomir Bakier oraz Piotr Markiewicz – radny miasta Hajnówka, Przewodniczący Koła SIMP przy Zakładach Maszynowych HAMECH. Odznaczenia zostały przyznane z okazji 80-lecia powstania SIMP.

W dalszej części seminarium referaty wygłosili: Zachowania stadne i indywidualne żubrów żyjących na wolności (dr Katarzyna Daleszczyk, Białowieski Park Narodowy), Czy wilka należy się bać? Trudne relacje miedzy wilkiem a człowiekiem (dr Tomasz Borowik Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), Lis i borsuk – nieznane aspekty zachowania w naturze (dr inż. Sebastian Juszko, Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce), Zwierzęta w bajkach podlaskich (dr Ewa Pirożnikow, Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce), O pochodzeniu zwierząt w litewskiej kulturze ludowej (mgr Bogusław Kosel, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku),  Obrazy dzikich zwierząt w kulturze polskiej (dr hab. inż. Sławomir Bakier prof. PB Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce).

Foto: M. Smyk