pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Wampiriada - studencka kampania honorowego krwiodawstwa
 

W dniu 10 marca (piątek) od godziny 10.00 do 15.30 Zamiejscowy Wydział Leśny PB w Hajnówce wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku zapraszają studentów i pracowników do udziału w zbiórce krwi oraz zapisywania się do bazy dawców szpiku kostnego. Studenci biorący udział w akcji będą zwolnienieni z zajęć dydaktycznych.