sob. 17 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Studenci w Nadleśnictwie Rudka
 

Wyjazd został zorganizowany w ramach koła naukowego pn. „Gospodarowanie Środowiskiem", którego opiekunem naukowym jest dr inż. Sławomir Snarski.

Pierwszym punktem spotkania była wizyta w biurze Nadleśnictwa, gdzie studenci mogli obejrzeć film i wysłuchać prezentacji nt. działalności Nadleśnictwa Rudka, oraz zwiedzić biuro i mieszczący się nieopodal Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny wraz z „Mini arboretum". Następnie grupa udała się do Rezerwatu Przyrody Koryciny na ścieżkę edukacyjną „Dębowy Las", gdzie mogła zaobserwować sukcesję zbiorowisk leśnych powstałych na gruntach porolnych. Kolejnym punktem wizyty było Gospodarstwo Szkółkarskie Koryciny, gdzie miejscowy leśniczy opowiedział o produkcji szkółkarskiej w Nadleśnictwie. Ostatnim punktem spotkania było ognisko podsumowujące studencką wizytę oraz ciepły posiłek od leśników pod wiatą turystyczną.

Więcej na stronie nadleśnictwa: http://www.rudka.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/studenci-w-nadlesnictwie-rudka#.WRVR19ykIkL