pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Sieć EDUROM dostępna
 

Informuję, że jest już dostępna sieć edurom na Zamiejscowym Wydziale Leśnym w Hajnówce.

eduroam może korzystać każdy pracownik i student Politechniki Białostockiej posiadający uczelniane konto pocztowe w domenie @pb.edu.pl lub @student.pb.edu.pl.

Studenci dane do logowania mogą pobrać ze swojego konta w ususweb.

Dostęp do sieci eduroam wymaga urządzenia zgodnego ze standardem 802.1x.

Więcej informaci na stronie: http://eduroam.pb.edu.pl