pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Studenci III roku Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce w Leśnym Banku Genów Kostrzyca
 

W dniach 20-21.06.2017 r. w Leśnym Banku Genów Kostrzyca odbyły się warsztaty dla studentów III roku Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce.
Studenci uczestniczyli w części wykładowej i warsztatowej, zapoznali się z działalnością Leśnego Banku Genów Kostrzyca oraz wzięli udział w zajęciach terenowych.
Wyjazd studentów ZWL odbył się w ramach projektu 2WORK.
"2WORK - kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy" jest realizowany od 01.03.2017 r. - 29.02.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu 2WORK jest podniesienie konkurencyjności absolwentów Politechniki Białostockiej na rynku pracy poprzez zwiększenie kompetencji 245 studentów 8 kierunków, w zakresie oczekiwanym przez pracodawców. Projekt 2WORK jest uzupełnieniem oferty programu kształcenia Uczelni, mający na celu podniesienie kompetencji studentów. Zaprogramowane działania pozwolą na zwiększenie studentom kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, przedsiębiorczych, językowych, informatycznych i analitycznych, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy http://www.2work.pb.edu.pl/.
Fot.: LBG Kostrzyca