pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Grant naukowy: IRES: U.S. - Poland Student Research Experience to Study Plant Species Interactions in the Unique Ecosystem of the Bialowieza Forest
 

Jesteś komunikatywny? Znasz język angielski? Chcesz odkryć tajniki pracy naukowej?


ZGŁOŚ się do udziału w OSTATNIEJ EDYCJI


grantu naukowego pt.: IRES: U.S. - Poland Student Research Experience to Study Plant Species Interactions in the Unique Ecosystem of the Bialowieza Forest


12.06 - 02.07.2017 r.


Liczba studentów: 2-3

Przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres e.zapora@pb.edu.pl do 21 grudnia 2016 r. Masz pytania - pisz!