sob. 17 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Weź udział w rekrutacji na studia zagraniczne Erasmus+!
 

Ruszyła rekrutacja na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ na semestr letni 2017/18 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PB.

Aby wziąć udział w wymianie, przynieś dokument z listy do naszego Biura: http://bwm.pb.edu.pl/ep/pro/s/wymagania-jezykowe

lub zapisz się na egzamin z języka angielskiego (poziom B1)

TERMIN EGZAMINU TO 23 PAŹDZIERNIKA 2017 (godzina 17:00), sala 28C (sala lekcyjna LO PB) na Wydziale Informatyki

ZAPISY: m.nawotczynska@pb.edu.pl do 20.10.2017 (godzina 12:00)

Przyjmowanie oryginałów dokumentów potwierdzających kompetencje językowe (tylko na wyjazd w sem. letnim 2017) do 23.10.2017 w:

Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej,

Budynek Wydziału Informatyki

ul. Wiejska 45A, p. 4B (w części C)

Zasady w skrócie:

  • Wynik egzaminu ważny jest na wyjazd w sem. letnim 2017/18 i zimowym 2018/19.
  • Rekrutacja dotyczy wyjazdu w semestrze letnim 2017/18, więc przyjmowane są wyłącznie dokumenty (świadectwa, zaświadczenia) związane z tym terminem.
  • Na każdym stopniu studiów można wyjechać na 12 miesięcy!
  • Stypendyści programu LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+ (którzy odbyli studia lub praktyki) w ANKIECIE KANDYDATA wpisują 100%!
  • Aby wyjechać w momencie wyjazdu trzeba być studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia. W przypadku studiów II stopnia już w pierwszym semestrze może wyjechać absolwent studiów I stopnia PB. Absolwenci studiów I stopnia innych uczelni mogą wyjechać dopiero po zaliczeniu dwóch semestrów w PB.

ERASMUS+ zmienia życie!

http://bwm.uci.pb.edu.pl/pl/node/468