pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
31 października 2016 dniem wolnym od zajęć
 

Zgodnie z zarządzeniem nr 431 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 17 września 2015 roku dzień 31 październik 2016 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu wydział będzie nieczynny.