pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
10 maja rozpoczynamy rekrutację na rok akademicki 2013/2014
 

10 maja rozpoczyna się rekrutacja na studia stacjonarne na Politechnice Białostockiej rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2013/2014.  Rejestracja wszystkich kandydatów na studia w PB odbywa się drogą elektroniczną, w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, dostępnym na stronie uczelni.

Rejestracja wygląda w ten sposób, że kandydat tworzy swoje indywidualne konto. Można zarejestrować się maksymalnie na trzy kierunki studiów stacjonarnych I stopnia a osoba, która zarejestruje się na więcej niż jeden kierunek, musi ustalić listę priorytetów. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia brane są pod uwagę wyniki pisemnego egzaminu maturalnego. Po uzyskaniu wyników z matury, należy je wpisać na swoje konto w IRK. Warto pamiętać o tym, że w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, grafika, architektura krajobrazu kandydatów dodatkowo obowiązuje egzamin wstępny z rysunku.

Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia rozpoczyna się 10 maja i trwa do 2 lipca, za wyjątkiem kierunków, na które obowiązuje egzamin wstępny z rysunku. Tu kandydaci powinni zarejestrować się do  21 czerwca.  Egzaminy wstępne dla kandydatów na architekturę i urbanistykę odbędą się 1 lipca, na architekturę wnętrz – 2 lipca, zaś na grafikę  oraz architekturę krajobrazu – 3 lipca. Odpowiednio, do  21 czerwca lub 2 lipca kandydaci zobowiązani są wnieść opłatę rekrutacyjną. W ramach  jednej opłaty kandydat może się zarejestrować na trzy kierunki studiów stacjonarnych I stopnia.

Rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia rozpocznie się 8 sierpnia.

Rekrutacja online