pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Praktyki zawodowe
 
 
 
Informacje o praktykach zawodowych dla studentów III roku Leśnictwa
 

Kierownikiem praktyk zawodowych jest dr inż. Halina Chomutowska

Program praktyk zawodowych dla studentów III roku Leśnictwa

Karta tygodniowa praktyk - nowy wzór


UWAGA Studenci III roku!

Z praktyki zawodowej mogą być zwolnieni jedynie studenci studiów niestacjonarnych czynnie pracujących w służbach leśnych, na podstawie zaświadczenia z miejsca pracy. Dla pozostałych studentów obowiązkowa jest 4 tygodniowa praktyka zawodowa.