wt. 22 sierpnia 2017
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Plan zajęć
 
 
 
2016/2017 - semestr letni
 Na studiach stacjonarnych kierunku Leśnictwo zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim rozpoczynają się
od 20 lutego 2017 roku.


Studia stacjonarne (dzienne)

Leśnictwo II semestr

aktualizacja 2017-03-22
Leśnictwo IV semestr aktualizacja 2017-03-22
Leśnictwo VI semestr aktualizacja 2017-03-22
Leśnictwo VII semestr\

Na studiach niestacjonarnych kierunku Leśnictwo zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym rozpoczynają się
od 03 marca 2017 roku od godziny 15:10.

Studia niestacjonarne (zaoczne)


Leśnictwo II semestr
aktualizacja 2017-03-03

Leśnictwo IV semestr aktualizacja 2017-03-03

Leśnictwo VI semestr aktualizacja 2017-03-03

Leśnictwo VII semestr aktualizacja
Terminy sesji egzaminacyjnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

14.06.2017 - 23.06.2017 sesja egzaminacyjna podstawowa

11.09.2017 - 17.09.2017 sesja egzaminacyjna poprawkowa

18.09.2017 - 22.09.2017 rejestracja na kolejny semestr


Terminy zjazdów w semestrze letnim w  roku akademickiego 2016/2017

1. 03-05.03.2017; 2. 10-12.03.2017; 3. 17-19.03.2017; 4. 24-26.03.2017; 5. 07-09.04.2017;

6. 21-23.04.2017; 7. 12-14.05.2017; 8. 19-21.05.2017; 9. 26-28.05.2017; 10. 09-11.06.2017;