pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Harmonogram roku akademickiego
 
     - 
 
*  
PRACE DYPLOMOWE
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Plan studiów - punkty ECTS
 
     - 
 
*  
Kierunkowe efekty kształcenia
 
     - 
 
*  
Sylabusy - Leśnictwo
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Plan zajęć
 
 
 
2017/2018 - semestr letni
 Na studiach stacjonarnych kierunku Leśnictwo zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim rozpoczynają się
od 19 lutego 2018 roku.


Studia stacjonarne (dzienne)

Leśnictwo II semestr

aktualizacja 2018-02-28
Leśnictwo IV semestr aktualizacja 2018-02-28
Leśnictwo VI semestr aktualizacja 2018-02-28
Leśnictwo VII semestr aktualizacja 2018-\

Na studiach niestacjonarnych kierunku Leśnictwo zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim rozpoczynają się
od 02 marca 2018 roku od godziny 15:10.

Studia niestacjonarne (zaoczne)


Leśnictwo II semestr
aktualizacja 2018-03-09

Leśnictwo IV semestr aktualizacja 2018-03-09

Leśnictwo VI semestr aktualizacja 2018-03-09

Leśnictwo VII semestr aktualizacja 2018-
Terminy sesji egzaminacyjnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim:

25.06.2018 - 29.06.2018 sesja egzaminacyjna podstawowa

17.09.2018 - 21.09.2018 sesja egzaminacyjna poprawkowa

24.09.2018 - 28.09.2018 rejestracja na kolejny semestr


Terminy zjazdów w semestrze letnim w  roku akademickiego 2017/2018

1. 02-04.03.2018; 2. 09-11.03.2018; 3. 16-18.03.2018; 4. 23-25.03.2018; 5. 13-15.04.2018;

6. 20-22.04.2018; 7. 11-13.05.2018; 8. 25-27.05.20158 9. 08-10.06.2018; 10. 15-17.06.2018;